Święto Pracy

Obchodzone każdego roku 1 maja Święto Pracy zostało utworzone przez Drugą Międzynarodówkę. W naszym kraju oraz w wielu innych, święto to pojawia się w kalendarzu już w 1890 roku. Potocznie można przyjąć, że jest to święto klasy robotniczej. Mimo, że obecnie przez wielu jest ono postrzegane jako relikt ustroju komunistycznego, dzień 1 maja jest wciąż dniem ustawowo wolnym od pracy. Zamiast obowiązkowych niegdyś pochodów pierwszomajowych, święto to bywa wykorzystywane przez Związki Zawodowe do organizowania masowych protestów przeciwko rozwiązaniom prawnym niekorzystnym dla poszczególnych grup zawodowych.

Geneza pierwszego maja sięga 1889 roku, kiedy to wspomniana Druga Międzynarodówka upamiętniła wydarzenia, mające miejsce w 1886 roku w Chicago. Wówczas właśnie 1 maja wybuchł strajk, który był częścią  ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. Strajk ten był podyktowany ogólnymi nastrojami, które panowały w tamtych latach w Stanach Zjednoczonych. Nastroje te nasilały się stopniowo za sprawą złych warunków pracy i niskich płac. Przede wszystkim jednak robotnicy walczyli o wprowadzenie ośmiogodzinnego dnia pracy, bowiem wówczas normą była praca przez dwanaście godzin na dobę.

Jak podają źródła, protesty na największą skalę rozpętały się przed siedzibą firmy McCormick Harvester. Mimo chwilowych niepowodzeń,  strajki przyniosły oczekiwane skutki. Właściciel fabryki zgodził się na niewielkie ustępstwa, choć w odwecie dokonał zwolnienia wielu pracowników tej firmy. Strajki i demonstracje w walce o ośmiogodzinny dzień pracy trwały nadal. Strajk przerodził się w krwawe potyczki, które przyniosły kilka ofiar śmiertelnych. W czerwcu 1886 roku wytyczony został proces przeciwko działaczom związkowym, którzy brali udział w proteście. Część z nich została powieszona inni skazani na karę więzienia. Na cześć ofiar tych tragicznych wydarzeń, 1 maja  obchodzone jest Święto Pracy.

W okresie PRL Święto Pracy było jednym z najważniejszych świąt państwowych. By jeszcze bardziej wzmocnić rangę tego dnia, organizowane były huczne pochody, wiece i zgromadzenia, na których nieobecność mogła zostać odebrana jako przejaw niechęci do ówczesnej władzy partyjnej. Po upadku komunizmu w 1989 roku, Święto Pracy zaczęło nieco tracić na znaczeniu. Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad pochody i wiece były jednak organizowane nadal, głównie przez ruchy lewicowe, choć już nie z takim rozmachem jak wcześniej. Na wzór Święta Pracy powstało w Europie wydarzenie o nazwie EuroMayDay bez konotacji politycznych. Świętuje się je również 1 maja, a jego celem jest uczczenie i podkreślenie znaczenia humanitarnej pracy i stabilnego zatrudnienia ludzi.

 

W chwili obecnej w Polsce, dzień 1 maja jest nie tyle kojarzony ze Świętem Pracy, co z popularną majówką, czyli długim weekendem. Szczególnie młodsze pokolenia, które nigdy nie musiały brać udziału w pochodzie pierwszomajowym, uważają początek maja za doskonały czas na wyjazdy, wycieczki, pikniki i koncerty.

Nadchodzące święta

Prima Aprilis

01 kwiecień

Prima Aprilis w dosłownym tłumaczeniu z łaciny oznacza po prostu ?pierwszy kwiecień? i obchodzony jest zawsze właśnie pierwszego dnia kwietnia. Prima Aprilis nie zasługuje na miano święta czy uroczystości, ale zwyczajowo jest okazją do robienia niewinnych żartów i opowiadania kłamstw, które zawsze uchodzą na sucho....

Wielka Sobota

04 kwiecień

Wielka Sobota, dzień poprzedzający Niedzielę Wielkanocną, jest czasem ciszy i oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. W tym dniu nie jest odprawiana Msza Święta, a liturgia wieczerzy paschalnej należy już formalnie do Niedzieli Wielkanocnej. Wielka Sobota jest także dniem kiedy wierni przynoszą do Kościoła pokarmy, które zostaną...

Niedziela Wielkanocna

04 kwiecień

Niedziela Wielkanocna, określana bywa również jako Wielka Niedziela lub Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. W kościele katolickim odprawiana jest tego dnia najbardziej uroczysta w całej liturgii msza, zwana rezurekcyjną. Przybyli na poranne nabożeństwo wierni zastają pusty Grób Chrystusa. Mszę rozpoczynają słowa Alleluja, czyli Chwalcie Boga. Kapłan oznajmia...

Śmigus Dyngus

06 kwiecień

Poniedziałek Wielkanocny często nazywany jest Lanym Poniedziałkiem, a jeszcze częściej określany jest za pomocą obiegowej nazwy Śmigus-Dyngus. Zwyczaj Śmigusu-Dyngusu jest obrządkiem bardzo starym. Śmigus polegał na biciu witkami wierzby lub brzozy po nogach oraz chlustaniu na siebie wodą, co miało zmyć brud i oczyścić ciało...

Emaus

06 kwiecień

Obok wielkanocnych obyczajów praktykowanych powszechnie, istnieją zwyczaje związane tylko z wybranymi regionami Polski. Jednym z  ciekawszych lokalnych wydarzeń, które przypada każdego roku w Poniedziałek Wielkanocny jest Emaus. Z pewnością nazwa ta, obca dla wielu Polaków, brzmi bardzo znajomo dla mieszkańców Krakowa. Pod nazwą Emaus kryje...