Prawa i obowiązki Pracownika przy umowie o pracę, zlecenie dzieło

W Polsce istnieje kilka rodzajów umów zawieranych pomiędzy pracodawcą oraz pracownikiem, które regulują prawa oraz obowiązki obu ze stron umowy. Najbardziej powszechną, korzystną i przede wszystkim stabilną z punktu widzenia zarówno pracownika, jak i pracodawcy jest umowa o pracę, nazywana także stosunkiem pracy. Umowa o pracę to akt normatywny regulujący prawa i obowiązki obu z […]

Czytaj więcej