Wypadek przy pracy. Jakie zdarzenia kwalifikują się na wypadek przy pracy?

Podstawą prawną regulującą definicję wypadku przy pracy jest Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773 z późniejszymi zmianami). Wypadkiem przy pracy definiuje się zdarzenie, które wystąpiło nagle i spowodowane zostało przyczyną zewnętrzną związaną z wykonywaną pracą, a skutkiem […]

Czytaj więcej