Do kiedy można wykorzystać urlop? Przepisy kodeksu pracy.

Urlop wypoczynkowy to ta część naszej pracy, którą najbardziej lubimy. Mimo tego, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że 26 dni w ciągu roku kalendarzowego to niewiele, to jednak w praktyce coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której nie wykorzystujemy całego urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. Co w takiej sytuacji się dzieje? Kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop? Warto tym tematem się zainteresować, ponieważ kwestia ta odnosi się do każdej osoby zatrudnionej na umowę o pracę, która podlega przepisom Kodeksu Pracy i ma do swojej dyspozycji urlop wypoczynkowy.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Wymiar urlopu wypoczynkowego dla każdego pracownika jest uzależniony od stażu pracy. Jeśli staż pracy wynosi poniżej 10 lat to wymiar urlopu to 20 dni, w przypadku stażu pracy powyżej 10 lat wymiar urlopu wynosi 26 dni. Jednocześnie jednak należy podkreślić, że okresy nauki wliczają się do stażu pracy, dlatego osoba po studiach musi pracować 2 lata, by uzyskać pełny urlop. Szkoła wyższa liczona jest bowiem do stażu pracy w zakresie 8 lat, szkoła policealna w zakresie 6 lat, natomiast średnia szkoła ogólnokształcąca jako 4 lata. Po uzyskaniu pełnego wymiaru urlopu w wysokości 26 dni, taki wymiar pozostaje już na całe życie zawodowe pracownika.

Niewykorzystany urlop

Codzienne życie zawodowe często odbiega od ideału, co sprawia, że np. ze względu na ilość obowiązków zawodowych pojawia się problem z pełnym wykorzystaniem urlopu w ciągu roku. Co w takiej sytuacji przewiduje prawo? Urlop wypoczynkowy to prawo pracownika, którego pracodawca nie może ograniczyć wewnętrznym regulaminem. Kodeks pracy przewiduje, że niewykorzystany urlop musi zostać udzielony pracownikowi maksymalnie do 30 września w kolejnym roku kalendarzowym. Jeśli urlop nie zostanie pracownikowi udzielony to w takiej sytuacji będzie mu należy ekwiwalent finansowy za urlop niewykorzystany. Jeśli chodzi o kwestie udzielenia niewykorzystanego urlopu ogólny charakter przepisów Kodeksu Pracy może być uszczegółowiony regulaminami pracy w konkretnych firmach. Niektóre z nich decydują o tym, że niewykorzystany urlop ma być wykorzystywany w krótszym okresie czasu niż narzuca to Kodeks Pracy.

Planowane zmiany w Kodeksie Pracy

W najbliższym czasie planowane są poważne zmiany w kodeksie pracy, w ramach których przemianom ulegną również przepisy odnoszące się do urlopów. Według wstępnych zmian, jakie są obecnie planowane zakłada się między innymi ujednolicenie wymiaru urlopu dla wszystkich pracowników niezależnie od stażu pracy. Zmianie ma ulec również kwestia niewykorzystanego urlopu, który według planowanych zmian ma być wykorzystywany w pierwszym kwartale nowego roku, w innym przypadku ma dochodzić do jego przedawnienia i wygaśnięcia.